Zaalhuur 2020

Onderstaande tabel geeft u een indicatie van onze zaalhuurprijzen ingaande 1 augustus 2020 bij incidentele huur.

Op deze tarieven kan een korting of een toeslag van toepassing zijn. Meer hierover is te vinden onder de prijstabel.

Indien u een langdurige huurovereenkomst met ons wilt afsluiten maken wij graag maatwerkafspraken met u en/of uw organisatie o.b.v. soort organisatie, aard , duur, frequentie en gebruikte/gewenste faciliteiten ;

Basistarief 1) per uur 2)
Grote Zaal & Foyer € 32,50
Foyer € 10,00
Landzaal € 8,50
Waterzaal € 8,50
Waterlandzaal € 15,00
Leslokaal Boven € 8,50
 1. Het basistarief is het bedrag exclusief eventuele kortingen en/of toeslagen en eventueel ingehuurde diensten of faciliteiten
 2. Het minimaal aantal in rekening gebrachte uren bij incidentele huur is altijd 4 uur.

U heeft recht op 10% korting indien u (aantoonbaar) ;

 • een particuliere klant bent welke woonachtig is buiten gemeente Ilpendam,
 • een Ilpendamse professionele/commerciële organisatie bent,
 • een korte expositie of tentoonstelling gaat/wilt verzorgen,
 • een instelling bent welke van maatschappelijk belang is.

U heeft recht op 25% korting indien u (aantoonbaar) ;

 • een particuliere klant bent woonachtig in gemeente Ilpendam,
 • een lokale vereniging of stichting bent zonder winstoogmerk,
 • een vrijwilligersorganisatie bent.

Er is een toeslag van 100% van toepassing ;

 • op alle erkende feestdagen,
 • indien u gerechten elders afneemt,
 • U alcoholvrije dranken bij ons inkoopt en zelf uit wilt schenken (gebruik bar en pantry).

Er is betaalde inzet van een leidinggevende nodig plus een toeslag van 100% op de Zaalhuur van toepassing ;

 • indien u zelf alcoholhoudende dranken wilt uitserveren/schenken
 • Inzet leidinggevende kost u € 32,50 per uur incl. 21% BTW conform de toelichting hieronder.

Eigen Catering en/of Eigen dranken meenemen c.q. uitserveren

Het zelf meenemen van dranken is niet toegestaan. U kunt dranken wel bij ons inkopen en zelf uitschenken/serveren indien het een niet commerciële bijeenkomst is (bijvoorbeeld verjaardag, jubileum, huwelijk, bijeenkomst vereniging en/of stichting). Het verkopen van dranken door derden, op welke manier dan ook is uitdrukkelijk niet toegestaan.

Wanneer u alcohol wilt schenken dienen de personen welke dranken schenken minimaal de leeftijd van 16 jaar te hebben. Wij controleren de leeftijd middels uw identiteitsbewijs. Indien u geen identiteitsbewijs kunt overleggen en/of op zeer korte termijn 16 jaar wordt, mag u absoluut geen alcohol schenken.

U betaald bij het zelf schenken van alcoholische dranken een toeslag per uur zolang uw feest duurt en/of er personen in het horecagedeelte van onze locatie aanwezig zijn [dus ook tijdens het opbouwen/versieren], voor toezicht van een leidinggevende welke is/staat vermeldt op de horecavergunning. De leidinggevende controleert en handhaaft de huisregels en wettelijke regelgeving. Aanwijzingen van de leidinggevende dienen terstond te worden opgevolgd. Wanneer de regelgeving en eventueel aanvullende aanwijzingen niet worden opgevolgd kan dit resulteren in een boete. Het boetebedrag en eventuele vervolgschade zullen wij één op één in rekening brengen bij de contractant.

Drankarrangementen :

U kunt ook een zogenaamd onbeperkt drinken arrangement afnemen. Wij openen en sluiten de bar op de tijdstippen welke u ons aangeeft. U heeft de keuze uit onderstaande arrangementen ;

Arrangement Tarief per persoon

4 uur vrij drinken basis, keuze uit :

 • Frisdranken
 • Waters
 • Vruchtensappen
 • Bier en Speciaalbier
 • Wijnen
 • Koffie
 • Thee
€ 20,00

4 uur vrij drinken Luxe, keuze uit :

 • Frisdranken
 • Waters
 • Vruchtensappen
 • Bier en Speciaalbier
 • Wijnen
 • Sterke dranken
 • Mixdranken
 • Koffie
 • Thee
€ 24,00

Ieder extra uur vrij drinken basis

€ 5,00

Ieder extra uur vrij drinken Luxe

€ 6,00

Alle arrangementen inclusief nootjes op tafel

Meerprijs Bittergarnituur € 0,75 per persoon per ronde.
Keuze uit :

 • Koude Bittergarnituur bestaande uit ;
  • Ossenworst
  • Leverworst
  • Kaas
 • Warme Bittergarnituur bestaande uit :
  • Bitterballen en/of
  • Kaastengels en/of
  • Gehaktballetjes in Tomatensaus

Gebruik Bar / Koeling / Keuken ;

 • Tegen een meerprijs kunt u zelfstandig gebruik maken van de bar, keuken of koelkasten in de bar en pantry. Afhankelijk van de gewenste faciliteiten betaald u een toeslag op de huurprijs en is er altijd een borg van toepassing welke vooraf (al dan niet contant) moet worden voldaan. Wanneer de borg niet is betaald kan/mag er geen gebruik worden gemaakt van de keuken en blijft deze afgesloten.

Gebruik Toneel (Grote Zaal) of mobiel Podium (Grote Zaal of Foyer) ;

 • In overleg is gebruik van het toneel of mobiel podium mogelijk tegen een meerprijs en o.b.v. beschikbaarheid. Graag gaan wij met u in overleg welke opties het beste passen bij uw wensen.

Beamer / Beeldscherm / Geluidsinstallatie / Verlichting ;

 • In de grote zaal is een vaste beamer aanwezig welke het beeld projecteert op een scherm van 3,5 meter breed. Deze beamer wordt aangestuurd via een reguliere HDMI kabel,
 • Wij beschikken tevens over een mobiele beamer met mobiel scherm,
 • In zowel de Grote Zaal, de Foyer en de Waterzaal is een geluidsinstallatie aanwezig,
 • Wij beschikken ook over meerdere mobiele geluidssystemen (actieve luidsprekers) welke door u inzetbaar zijn,
 • Diverse soorten verlichting en effectapparatuur is aanwezig en of kan door ons worden verzorgd,
 • Alle hierboven genoemde faciliteiten zijn in overleg beschikbaar tegen een nader vast te stellen meerprijs.

Regelgeving bij evenementen / Zaalhuur ;

Het geluidsniveau mag de wettelijke norm niet overschrijden, waarbij de milieudienst of een andere daartoe bevoegde instantie een meting kan doen en handhavend kan optreden. De huidige norm is als volgt;

Na klachten van omwonenden wordt de meting verricht op de gevel van gevoelige gebouwen. Het maximale geluidsniveau in dB(A) mag dan zijn:

 • Tussen 07:00 en 19:00 uur ; 50 dB(A)
 • Tussen 19:00 en 23:00 uur ; 45 dB(A)
 • Tussen 23:00 en 07:00 uur ; 40 dB(A)

De aanwezige leidinggevende zal gedurende uw/het event het geluidsniveau monitoren en kan dit eventueel ook meten. Hij/zij kan de verantwoordelijk geluidstechnicus verzoeken het niveau aan te passen, zodat aan de norm wordt voldaan. Wanneer de aanwijzingen niet worden opgevolgd, en dit resulteert in een boete of andere maatregel zal het boetebedrag inclusief eventuele vervolgschade worden verhaald.

Alcohol en Drugs ;

 • Het schenken van alcoholische dranken aan personen onder de 18 jaar is niet toegestaan. Deze regel geldt ook wanneer u op de feestavond zelf om middernacht 18 jaar wordt. In dat geval mag u pas na middernacht alcohol nuttigen.
 • Het verstrekken / verkopen en/of gebruiken van softdrugs, harddrugs en/of lachgas in en rond onze locatie is uitdrukkelijk niet toegestaan. Bij constatering hiervan zullen verstrekker/verkoper en/of gebruiker per direct de toegang tot onze locatie worden ontzegt voor een periode van minimaal 24 uur,
 • Het mee naar buiten nemen van glaswerk is niet toegestaan.

In Ilpendam is het nu:

Telefonische Bereikbaarheid

zondag
09:00 - 23:00
maandag
09:00 - 23:00
dinsdag
09:00 - 23:00
woensdag
09:00 - 23:00
donderdag
09:00 - 23:00
vrijdag
09:00 - 23:00
zaterdag
09:00 - 23:00
COVID-19 Maatregelen m.i.v. 27/09/2020 18.00 uur

Onze deuren mogen dagelijks open tussen 06:00 en 01:00 uur.

Na 00:00 uur mag u niet meer naar binnen.