Prijslijst Zaalhuur

Onderstaande tabel geeft u een indicatie van onze zaalhuurprijzen ingaande 1 januari 2023 bij incidentele huur.

Indien u een organisatie, stichting of vereniging bent en statutair heeft vastgelegd dat u geen winstoogmerk heeft gelden er aangepaste tarieven. De vaststelling daarvan hangt in dat geval af van contractduur, frequentie en afgenomen diensten/producten.

Op de onderstaande tarieven kan een korting of een toeslag van toepassing zijn. Meer hierover is te vinden onder de prijstabel.

Basistarief
excl. kortingen of toeslagen
Eerste 3 uur* Extra uur of deel daarvan* Per Dagdeel*
Grote Zaal + Foyer € 133,20 € 44,40 € 222,00
Foyer € 54,00 € 18,00 € 90,00
Landzaal € 40,80 € 13,60 € 68,00
Waterzaal € 40,80 € 13,60 € 68,00
Waterlandzaal € 66,00 € 22,00 € 110,00
Leslokaal Boven € 40,80 € 13,60 € 68,00
 1. Het basistarief is het bedrag exclusief eventuele kortingen en/of toeslagen en eventueel ingehuurde diensten of faciliteiten
 2. Ruimten zijn op aanvraag ook voor kortere duur te huren. Prijs afhankelijk van tijdsduur en benodigde faciliteiten en servicekosten,
 3. Indien wij schade constateren brengen wij deze bij u in rekening,
 4. Indien wij de ruimten zelf moeten schoonmaken brengen wij daar kosten voor in rekening tegen het uurtarief van een leidinggevende,
 5. De zaalhuur start vanaf het moment dat uw eerste gast de ruimte(n) betreed. Dit kan dus ook eerder of later zijn dan u in uw reservering heeft aangegeven ! Om dit te voorkomen kunnen wij de deur op een door u nader te bepalen tijdstip openen.

* Bij zaalhuur per uur brengen wij minimaal 3 uur in rekening. Dit heeft te maken met uitloop en gereedmaken / omstellen van de ruimte.

** Een Dagdeel is :

 • Ochtend van 07.00 tot 12.00 uur
 • Middag van 13.00 tot 18.00 uur
 • Avond van 19.00 tot 24.00 uur
 • Een aaneengesloten periode van 6 uren.

  Indien 2 dagdelen elkaar opvolgen [bijv. ochtend/middag of middag/avond] dan berekenen wij het tarief voor de gekozen dagdelen en heeft u de beschikking over de zaal vanaf het vroegste tot het laatste tijdstip op dezelfde dag.

U heeft recht op 10% korting indien u (aantoonbaar) ;

 • een Ilpendamse professionele/commerciële organisatie bent,
 • een korte expositie of tentoonstelling gaat/wilt verzorgen,
 • een instelling bent welke van maatschappelijk belang is.

U heeft recht op 25% korting indien u (aantoonbaar) ;

 • een particuliere klant bent woonachtig in gemeente Ilpendam,
 • een lokale vereniging of stichting bent zonder winstoogmerk,
 • een vrijwilligersorganisatie bent.

Er is een toeslag van 100% van toepassing ;

 • op alle erkende feestdagen,
 • bij feesten in eigen beheer,

Eigen Catering en/of Eigen dranken meenemen c.q. uitserveren

Het zelf meenemen van dranken is uitdrukkelijk niet toegestaan.
Het inzetten van een eigen cateraar voor gebak/buffet/maaltijden is wel toegestaan. Hou er wel rekening mee dat de gerechten indien nodig warm worden aangeleverd. Er kan geen gebruik worden gemaakt van onze keuken !

Afval dient door u of uw cateraar te worden afgevoerd. Indien wij dit voor u moeten doen berekenen wij de kosten voor lediging van onze containers aan u door. Dit kost u € 85,00 incl. BTW per container op basis van nacalculatie.

Gebruik Toneel (Grote Zaal) of mobiel Podium (Grote Zaal of Foyer) ;

 • In overleg is gebruik van het toneel of mobiel podium mogelijk tegen een meerprijs en o.b.v. beschikbaarheid. Graag gaan wij met u in overleg welke opties het beste passen bij uw wensen.
  Een plattegrond met afmetingen van de Grote Zaal en het Podium kunt u via deze pagina downloaden.

Beamer / Beeldscherm / Geluidsinstallatie / Verlichting ;

 • In de grote zaal is een vaste beamer aanwezig welke het beeld projecteert op een scherm van 3,5 meter breed. Deze beamer wordt aangestuurd via een reguliere HDMI kabel,
 • Wij beschikken tevens over een mobiele beamer met mobiel scherm,
 • In zowel de Grote Zaal, de Foyer en de Waterzaal is een geluidsinstallatie aanwezig,
 • Wij beschikken ook over meerdere mobiele geluidssystemen (actieve luidsprekers) welke door u inzetbaar zijn,
 • Diverse soorten verlichting en effectapparatuur is aanwezig en of kan door ons worden verzorgd,
 • Alle hierboven genoemde faciliteiten zijn in overleg beschikbaar tegen een nader vast te stellen meerprijs.

Regelgeving bij evenementen / Zaalhuur ;

Het geluidsniveau mag de wettelijke norm niet overschrijden, waarbij de milieudienst of een andere daartoe bevoegde instantie een meting kan doen en handhavend kan optreden. De huidige norm is als volgt;

Na klachten van omwonenden wordt de meting verricht op de gevel van gevoelige gebouwen. Het maximale geluidsniveau in dB(A) mag dan zijn:

 • Tussen 07:00 en 19:00 uur ; 50 dB(A)
 • Tussen 19:00 en 23:00 uur ; 45 dB(A)
 • Tussen 23:00 en 07:00 uur ; 40 dB(A)

De aanwezige leidinggevende zal gedurende uw/het event het geluidsniveau monitoren en kan dit eventueel ook meten. Hij/zij kan de verantwoordelijk geluidstechnicus verzoeken het niveau aan te passen, zodat aan de norm wordt voldaan. Wanneer de aanwijzingen niet worden opgevolgd, en dit resulteert in een boete of andere maatregel zal het boetebedrag inclusief eventuele vervolgschade op de contractant/huurder worden verhaald.

Niet toegestaan zijn ;

 • Het schenken van alcoholische dranken aan personen onder de 18 jaar. Deze regel geldt ook wanneer u op de feestavond zelf om middernacht 18 jaar wordt. In dat geval mag u pas na middernacht alcohol nuttigen.
 • Het verstrekken / verkopen en/of gebruiken van softdrugs, harddrugs en/of lachgas in en rond onze locatie is uitdrukkelijk niet toegestaan. Bij constatering hiervan zullen verstrekker/verkoper en/of gebruiker per direct de toegang tot onze locatie worden ontzegt voor een periode van minimaal 24 uur,
 • Het mee naar buiten nemen van glaswerk,
 • Gebruik van open vuur,
 • Gebruik van Confetti in welke vorm dan ook [denk aan Confettikanonnen, Confettiballonnen en dergelijke],
 • Gebruik van Crêpe Papier,
 • Gebruik van dubbelzijdige tape.
Onderstaand beeld is 30 minuten zichtbaar, daarna moet u de pagina zelf verversen.

Narrow Casting

Onderstaand beeld is 30 minuten zichtbaar, daarna moet u de pagina zelf verversen.

In Ilpendam is het nu: