Zaalhuur Seizoen 2019/2020

Onderstaande tabel geeft u een indicatie van onze zaalhuurprijzen ingaande 1 augustus 2019. Op deze tarieven kan een korting of een toeslag van toepassing zijn. Meer hierover is te vinden onder de prijstabel. Indien u een langdurige huurovereenkomst met ons wilt afsluiten maken wij graag maatwerkafspraken met u en/of uw organisatie o.b.v. soort organisatie, aard , duur, frequentie en gebruikte/gewenste faciliteiten ;

Basistarief 2) Dag Halve Dag Dagdeel Uur
Grote Zaal 1) € 320,00 € 240,00 € 160,00 € 80,00
Foyer  1) € 104,00 € 78,00 € 52,00 € 26,00
Landzaal € 97,00 € 72,75 € 48,50 € 24,25
Waterzaal € 97,00 € 72,75 € 48,50 € 24,25
Waterlandzaal € 194,00 € 145,50 € 97,00 € 48,50
Leslokaal Boven € 96,00 € 72,00 € 48,00 € 24,00

U heeft recht op 25% korting indien u (aantoonbaar) ;

 • een particuliere klant bent welke woonachtig is buiten gemeente Ilpendam,
 • een Ilpendamse professionele/commerciële organisatie bent,
 • een korte expositie of tentoonstelling gaat/wilt verzorgen,
 • een instelling bent welke van maatschappelijk belang is.

U heeft recht op 50% korting indien u (aantoonbaar) ;

 • een particuliere klant bent woonachtig in gemeente Ilpendam,
 • een lokale vereniging of stichting bent zonder winstoogmerk,
 • een vrijwilligersorganisatie bent.

Er is een toeslag van 100% van toepassing ;

 • op Nieuwjaarsdag,
 • op Goede Vrijdag,
 • op eerste en tweede Paasdag,
 • op Koningsdag,
 • op Bevrijdingsdag,
 • op Hemelvaartsdag,
 • op eerste en tweede Pinksterdag,
 • op eerste en tweede Kerstdag
 • op oudejaarsdag
 • indien u zelf de catering wilt (laten) verzorgen

1) De Grote Zaal wordt nooit verhuurd zonder de Foyer, omgekeerd kan de Foyer wel zonder de Grote Zaal worden verhuurd

2) Het zelf meenemen van dranken is niet toegestaan. U kunt dranken wel bij ons inkopen en zelf uitschenken/serveren. Wanneer u alcohol wilt schenken dienen de personen welke dranken schenken minimaal de leeftijd van 16 jaar te hebben. Wij controleren de leeftijd middels uw identiteitsbewijs. Indien u geen identiteitsbewijs kunt overleggen en/of op zeer korte termijn 16 jaar wordt, mag u absoluut geen alcohol schenken. U betaald bij het zelf schenken van alcoholische dranken een toeslag van € 24,50 per uur zolang uw feest duurt en er gasten in onze locatie aanwezig zijn, voor toezicht van een leidinggevende welke is/staat vermeldt op de horecavergunning. De leidinggevende controleert en handhaaft de huisregels en wettelijke regelgeving. Aanwijzingen van de leidinggevende dienen terstond te worden opgevolgd.

Gebruik Bar / Koeling / Keuken ;

 • Tegen een meerprijs kunt u zelfstandig gebruik maken van de bar, keuken of koelkasten in de bar en pantry. Afhankelijk van de gewenste faciliteiten betaald u een toeslag op de huurprijs en is er altijd een borg van toepassing welke vooraf (al dan niet contant) moet worden voldaan. Wanneer de borg niet is betaald kan/mag er geen gebruik worden gemaakt van deze extra faciliteiten.

Gebruik Toneel (Grote Zaal) of mobiel Podium (Grote Zaal of Foyer) ;

 • In overleg is gebruik van het toneel of mobiel podium mogelijk tegen een geringe meerprijs en o.b.v. beschikbaarheid. Graag gaan wij met u in overleg welke opties het beste passen bij uw wensen.

Beamer / Beeldscherm / Geluidsinstallatie / Verlichting ;

 • In de grote zaal is een vaste beamer aanwezig welke het beeld projecteert op een scherm van 3,5 meter breed. Deze beamer wordt aangestuurd via een reguliere HDMI kabel,
 • Wij beschikken tevens over een mobiele beamer met mobiel scherm,
 • In de Foyer is een beeldscherm aanwezig welke u aan kunt sturen via een reguliere HDMI kabel,
 • In zowel de Grote Zaal, de Foyer en de Waterzaal is een geluidsinstallatie aanwezig,
 • Wij beschikken ook over meerdere mobiele geluidssystemen (actieve luidsprekers) welke door u inzetbaar zijn,
 • Diverse soorten verlichting en effectapparatuur is aanwezig en of kan door ons worden verzorgd,
 • Alle hierboven genoemde faciliteiten zijn in overleg beschikbaar tegen een nader vast te stellen meerprijs.

Regelgeving bij evenementen / Zaalhuur ;

Het geluidsniveau mag de wettelijke norm niet overschrijden, waarbij de milieudienst of een andere daartoe bevoegde instantie een meting kan doen en handhavend kan optreden. De huidige norm is als volgt;

Na klachten van omwonenden wordt de meting verricht op de gevel van gevoelige gebouwen. Het maximale geluidsniveau in dB(A) mag dan zijn:

 • Tussen 07:00 en 19:00 uur ; 50 dB(A)
 • Tussen 19:00 en 23:00 uur ; 45 dB(A)
 • Tussen 23:00 en 07:00 uur ; 40 dB(A)

De aanwezige leidinggevende zal gedurende uw/het event het geluidsniveau monitoren en kan dit eventueel ook meten. Hij/zij kan de verantwoordelijk geluidstechnicus verzoeken het niveau aan te passen, zodat aan de norm wordt voldaan. Wanneer de aanwijzingen niet worden opgevolgd, en dit resulteert in een boete of andere maatregel zal het boetebedrag inclusief eventuele vervolgschade worden verhaald.

Alcohol en Drugs ;

 • Het schenken van alcoholische dranken aan personen onder de 18 jaar is niet toegestaan. Deze regel geldt ook als je op de feestavond zelf om middernacht 18 jaar wordt,
 • Het verstrekken / verkopen en/of gebruiken van softdrugs, harddrugs en/of lachgas in en rond onze locatie is uitdrukkelijk niet toegestaan. Bij constatering hiervan zullen verstrekker/verkoper en/of gebruiker per direct de toegang tot onze locatie worden ontzegt voor een periode van minimaal 24 uur,
 • Het mee naar buiten nemen van glaswerk is niet toegestaan.

In Ilpendam is het nu: