4 Koninklijke Onderscheidingen in Ilpendam

In de gemeente Waterland zijn 8 inwoners waaronder 4 ilpendammers benoemd als Lid in de Orde van Oranje-Nassau. In verband met de geldende coronamaatregelen was het dit jaar niet mogelijk een grote bijeenkomst te organiseren.

Op maandag 26 april 2021 heeft burgemeester Marian van der Weele de gedecoreerden verrast met een bezoek waarbij zij de lintjes aan hen heeft uitgereikt. Zo zijn de heren Van der Weijden, Verbij, Riool en Van Oostveen uit Ilpendam en de heer Mulder uit Monnickendam, geroemd voor hun bijzondere vrijwilligersactiviteiten ten bate van de samenleving. Ook op Marken werden de dames Van Altena – Boes en Uithuisje – Schouten en de heer Zeeman verrast door het bezoek van de burgemeester.

Lees [hieronder] verder om meer informatie te krijgen over de gedecoreerden.

De heer Cornelis Gerardus Maria van der Weiden (67) uit Ilpendam

Hij is al sinds 1980 vrijwilliger en vanaf ook 2007 coördinator voor het ophalen van kleding voor de Stichting Mensen in Nood (tegenwoordig Sams kledingactie). Hij werft vrijwilligers, voert regionaal overleg over bijvoorbeeld de ophaaldatum, regelt de vrachtwagens en brengt de te vullen kledingzakken in Ilpendam huis-aan-huis. Hij is verantwoordelijk voor het ophalen van de volle kledingzakken, de verdere administratieve afhandeling zoals bedankjes en de uiteindelijke (regionale) evaluatie.

Sinds 1987 is hij vrijwilliger bij en sinds 2011 voorzitter van de locatieraad van de St. Sebastianuskerk in Ilpendam. Ook is hij medeorganisator van een tweejaarlijks concert in de kerk met beroepsmuzikanten. Ook is de heer Van der Weijden vicevoorzitter van de overkoepelende parochie Edam, Monnickendam en Ilpendam. Daarnaast is hij vanaf 2011 voorzitter van stichting Dorpshuis Ilpendam en voelt hij zich niet te goed om zelf ook onderhoudswerkzaamheden te verrichten.

De heer Jacob van Oostveen (74) uit Ilpendam

Vanaf 1988 vrijwilliger bij het dames- en herenkoor Sint Sebastianus Ilpendam van de H. Franciscusparochie. Hij zorgt dat alle stukken compleet zijn en dat de kerk na afloop van uitvoeringen wordt opgeruimd. Daarnaast is hij vanaf 1991 bestuurslid en redactielid van het blad van de Oudheidkundige Vereniging Ilpendam. Hij verzorgt de voorbereiding van diverse tentoonstellingen en presentaties, neemt interviews af en doet onderzoek. Hij ondersteunt voorts de penningmeester bij het innen van de contributie. De vereniging heeft een grafkelder van de Nederlandse Hervormde Kerk Ilpendam in beheer. De heer Van Oostveen zorgt voor het onderhoud van de kelder en een monument. Sinds 2001 is verantwoordelijk voor het wekelijks opwinden van het uurwerk in de toren van de Nederlandse Hervormde Kerk. Daarnaast luidt hij op verzoek de klok op de begraafplaats in Ilpendam.

De heer René Marcel Riool (63) uit Ilpendam

Deze commandant/commissaris van de Politie is naast zijn werk sinds 1996 vrijwilliger en bestuurslid voor het gemengd koor InStemming in Ilpendam. Hij verleent hand-en-spandiensten voor de concerten en is de contactpersoon voor de dirigent en de oefenruimte. Daarnaast werft hij fondsen en ontwikkelt hij activiteiten voor extra inkomsten. Bovendien organiseert hij lustrumreizen voor de leden en is hij betrokken bij de keuze en het kopen van de bladmuziek. Sinds 2015 is de heer Riool vrijwilliger bij de Parochie H. Franciscus en is hij administrateur en budgethouder van de locatieraad van de H. Sebastianuskerk te Ilpendam. Ook maakt hij deel uit van de festiviteitencommissie voor het 150-jarig bestaan van het kerkgebouw.

De heer Theordorus Gerardus Verbij (69) uit Ilpendam

Van 1980 tot 2017 was hij mantelzorger voor zijn rolstoelgebonden echtgenote die leed aan Multiple Sclerose. Hij verzorgde haar en was grotendeels verantwoordelijk voor de opvoeding van hun twee dochters. Vanaf 1994 is hij vrijwilliger bij de EHBO-vereniging Ilpendam en zet hij zich in bij diverse evenementen. Vanaf 1998 is de heer Verbij scheidsrechter bij de KNVB. Hij neemt deel aan themabijeenkomsten en communiceert
de spelregelwijzigingen naar de bestuurders en spelers van diverse voetbalverenigingen. In 2020 ontving hij de gouden scheidsrechtersspeld van de KNVB voor de bewezen diensten. In 2001 werd hij vrijwilliger bij de scheidsrechtersvereniging Waterland te Purmerend. Hij verricht mede het onderhoud aan het clubgebouw. Sinds 2018 is de heer Verbij vrijwilliger bij de H. Franciscusparochie te Ilpendam en onderhoudt mede het kerkhof.

In Ilpendam is het nu: