Actueel Coronaprotocol - Vanaf 24/12/2021

Tot en met vrijdag 14 januari 2022 is Dorpshuis Ilpendam gedeeltelijk in Lock-Down vanwege het actuele beleid rondom het Covid Virus. Er gelden een aantal uitzonderingen welke wel binnen het Dorpshuis plaats mogen vinden waarbij dan wel de basisregels gelden rondom het corona beleid. Deze uitzonderingen zijn :

  • Het DHL Parcel ServicePoint is gewoon geopend met uitzondering van zon- en feestdagen,
  • Het DHL Express Servicepoint is gewoon geopend met uitzondering van zon- en feestdagen,
  • Het Homerr Servicepoint is gewoon geopend met uitzondering van zon- en feestdagen,
  • Uitvaarten en condoleances mogen gewoon plaatsvinden, echter de capaciteit wordt beperkt door het aanhouden van maximaal 1,5 afstand houden tot elkaar,
  • Huwelijksvoltrekkingen en registraties van partnerschap mogen gewoon plaatsvinden, echter de capaciteit wordt beperkt door het aanhouden van maximaal 1,5 afstand houden tot elkaar,
  • Zaalverhuur t.b.v. cursussen en trainingen, theorie- en praktijkexamens die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van beroep en/of bedrijf,
  • Activiteiten welke vallen onder de categorie Dagbesteding voor kwetsbare groepen mogen gewoon doorgang vinden. Binnen Dorpshuis Ilpendam worden deze activiteiten vooral georganiseerd door Stichting 55+. Deze Stichting bepaalt zelf of - en zo ja op welke manier - de activiteiten doorgang vinden en tenslotte
  • Dienstverlening inzake zorg [Fysiotherapie Burgers] mag gewoon open blijven.

Mocht u gebruik willen malen van onze ruimten neem dan tijdig contact met ons op. Om de kosten tijdens de Lock-Down zo laag mogelijk te houden hebben we veel faciliteiten afgesloten. Het opstarten en verwarmen van ruimten neemt enkele uren in beslag. Daarnaast is de regelgeving rondom toegangsverlening en toepassing van een Corona Toegang Bewijs per activiteit verschillend.

In Ilpendam is het nu: